The National Crafts Association, Zuid-Afrika

 

 

De Fair Trade Organisatie heeft sinds 1991 contact met The National Crafts Association. Dit is een samenwerkingsverband van tientallen coöperaties en groepen in Zuid-Afrika. De groepen produceren kunstnijverheid en exporteren kaarsen en tafelkleden naar de Fair Trade Organisatie.

 

 

1 De context

 

Kunstnijverheid in Afrika

De lokale markt voor handnijverheidsprodukten in Zuid-Afrika is uiterst gering. Deels is dit om psychologische redenen: de zwarte bevolking ziet handnijverheid als iets minderwaardigs, iets dat gemaakt is door armen en daardoor een symbool van armoede. Omdat men niet trots is op de armoede zullen zwarten dan ook nauwelijks handnijverheidsprodukten kopen. De lokale markt bestaat zo uit de 2% rijke witten die het zich kunnen veroorloven deze produkten te kopen en bovendien een voorkeur hebben voor produkten van natuurlijke materialen. Export naar onder meer de Fair Trade Organisatie is dus voor de producenten van groot belang. 

 

 

2 De partner

 

2.1 Geschiedenis

In 1948 werd het Wilgespruit Fellowship Centre opgericht in Roodepoort, bij Johannesburg. Het betrof een oecumenische organisatie die zich wilde bezighouden met 'de sociaal-economische en politieke realiteit van mensen in de Zuid-Afrikaanse context.' De oprichting was een direct gevolg van het aan de macht komen van de Nationale Partij en haar doelstelling, de apartheid. 

 

2.2 Organisatie en activiteiten

The National Crafts Association (NCA) is de overkoepelende organisatie van producentengroepen. Aanvankelijk was ze onderdeel van WFC, maar in het begin van de jaren negentig is ze als zelfstandige organisatie verder gegaan. De doelstelling is tweeledig: in de eerste plaats wil NCA de 'self-help'-beweging ondersteunen, ten tweede wil ze de traditionele produktie in Zuidelijk Afrika promoten.

De leden van NCA zijn dan ook geen particuliere bedrijven, maar met name self-help groepen of formele coöperaties. Daarnaast neemt NCA ook produkten af van individuele producenten en families. Dit vooral om de producenten die niet gewend zijn zich te organiseren toch een inkomen te verschaffen, maar ook om zo een volledig Zuid-Afrikaans handnijverheidsassortiment te kunnen bieden. Groepen die lid van NCA willen worden dienen minimaal twee jaar te bestaan en moeten een financieel verslag kunnen aanbieden, waaruit blijkt dat de betaling aan producenten door de groepsleden gezamenlijk aanvaard is.

NCA biedt haar leden in de eerste plaats diensten aan op het gebied van marketing en verkoop. Verder biedt ze een aantal verkoopkanalen aan door het organiseren van markten, tentoonstellingen en via de eigen winkels. NCA geeft ook trainingen aan de verschillende producentengroepen, onder meer op het gebied van management, financieel beheer en produktievaardigheden. Ook wordt er een catalogus gemaakt, waarin de produkten worden aangeboden. Tenslotte wil NCA bijdragen aan produktontwikkeling.

 

3 De producenten en hun produkten

 

De produkten. Het assortiment van NCA omvat een breed scala aan handnijverheidsprodukten. De Fair Trade Organisatie importeert kaarsen van NCA. 

 

Kaarsen. De kaarsen van NCA worden gemaakt door de Phahamang Self Help Group in Soweto. Deze groep bejaarde vrouwen maakt kaarsen in 'Venda-potjes' en kaarsen in de vorm van dieren. Voor deze dierenkaarsen moeten eerst rubberen mallen worden gemaakt. Als deze na vierentwintig uur hard zijn, moeten ze zó worden ingesneden dat het 'dier' er gemakkelijk uit gehaald kan worden, terwijl er een minimaal aantal naden zichtbaar is. Dan worden de mallen volgegoten met kaarsvet.

 

4 Assistentie

Fair Trade Assistance heeft in 1993 assistentie verleend aan de Phahamang Self Help Group. De vrouwen kregen een aantal giet- en dompeltechnieken aangeleerd, waardoor het assortiment kaarsen aanzienlijk is vergroot. Dit heeft geleid tot een sterke kwaliteitsverbetering van de geproduceerde kaarsen en een verbeterde concurrentiepositie.