Jisaidie Cottage Industries (Kenya)

 

 

De Fair Trade Organisatie werkt sinds 1995 samen met Jisaidie Cottage Industries. Jisaidie is een organisatie die de training en de marketing verzorgt van zo'n 200 producentgroepen verspreid over heel Kenya. Via het hoofdkantoor van Jisaidie in Nairobi, importeert de Fair Trade Organisatie o.a. sieraden, aardewerk potten en sjaals.

 

 

1 Context

Het beeld dat een buitenlandse bezoeker van Kenya krijgt -een betrekkelijk welvarend land, zeker in vergelijking met de omringende landen- is nogal vertekend. Naast een zeer rijke toplaag en een redelijk welvarende middenlaag, is er een grote snel groeiende arme tot zeer arme onderlaag. Dat zijn miljoenen landlozen, kleine boeren in droge gebieden, eenouder-gezinnen van het platteland, voormalige nomadische veehouders en de armen in de stedelijke buitenwijken. Maar dit zijn niet de groepen waar een bezoeker snel mee in aanraking komt. Het zijn wel groepen waar Jisaidie probeert werkgelegenheid voor te scheppen, op het gebied van handnijverheid; zowel in stedelijke gebieden als op het platteland.

 

 

2 Partner

 

2.1 Geschiedenis

Jisaidie is opgericht in 1971 door de 'National Council of Churches of Kenya (de NCCK)'. In de jaren '80 liep de verkoop van haar producten voorspoedig en exporteerde Jisaidie al naar zo'n 20 landen. Hiermee zorgde ze voor een aanzienlijke bron aan inkomsten in de vorm van buitenlandse valuta. Door slecht management en een inzakkende afzetmarkt belandde Jisaidie echter in de beginjaren negentig weer onderaan de ladder. Zij verbrak haar directe banden met de kerken en zette koers op een meer bedrijfsmatige aanpak. Met hulp van Traidcraft Exchange uit Engeland, een collega organisatie van de Fair Trade Organisatie, ontwikkelde Jisaidie een betere structuur van haar organisatie. Een deel van de alternatieve markt heeft Jisaidie met deze wijzigingen weer aan zich kunnen binden.

 

2.2 Organisatie en activiteiten

Jisaidie wordt geleid door een bestuur waarin verschillende groeperingen zijn vertegenwoordigd, zoals de kerken, ministeries maar ook enkele commerciële bedrijven. De dagelijkse leiding is in handen van een algemeen directeur en een marketing manager. Deze laatst genoemde personen worden rechtstreeks gekozen door de leden van de producentgroepen.

 

De organisatie zelf bestaat uit twee afdelingen:

Eén afdeling is verantwoordelijk voor de training van producentgroepen. Producenten hadden o.a. aangegeven dat kwaliteitsbeheersing een groot struikelblok was en ook het berekenen van een goede kostprijs. Naar aanleiding hiervan is door Jisaidie een eigen ontwikkelingsprogramma gestart. Met speciaal trainingsmateriaal hebben drie medewerkers (ieder één eigen regio) training gegeven aan 90 groepen verspreid over heel Kenya.

 

De andere afdeling van Jisaidie verzorgt de verkoop, marketing en logistiek.

 

Jisaidie stelt zich ten doel:

 

* Assisteren van producentgroepen in de drie regio's door middel van algemene organisatie- en marketingtraining.

 

* Het bevorderen van activiteiten van producenten / kleine leefgemeenschappen waarmee een eigen inkomen wordt verdiend.

 

* Het verkrijgen en coördineren van leningen voor producentgroepen.

 

 

3 Producenten en producten

Jisaidie heeft een sterke binding met haar producenten. Zij ondersteunt meer dan 200 groepen. De Fair Trade Organisatie koopt van 7 groepen producten; 4 sieradengroepen, een hout-, textiel- en een pottenbakkersgroep. Elke groep bestaat uit ongeveer 100 leden. Het inkomen van ieder lid komt weer ten goede aan hun familie.

 

De producentgroepen zijn georganiseerd afhankelijk van hun lokale situatie. Dit kunnen coöperaties zijn maar ook kleine ondernemingen. Voor sommige groepen geeft de verkoop van producten aan Jisaidie een aanvullend inkomen op hun eigen inkomsten uit bijvoorbeeld de landbouw. Voor andere groepen is deze verkoop de enige bron van inkomsten en zij zijn dan ook veel afhankelijker van Jisaidie. Jisaidie probeert door goede marketing strategien, die leiden tot grotere afzet, meer voor deze groepen te betekenen. De groepen verkopen hun producten ook op de lokale markt, wanneer de vraag van Jisaidie niet toereikend is. De lokale markt brengt echter minder op dan de export markt.

 

Aardewerk. Aardewerk uit Kenya wordt voornamelijk gemaakt in de Kakamega regio en in de Muranga regio. De kleur van de aarde varieert van diep rood tot zwart. Op pottenbakkerswielen, vaak gemaakt van de velg van een autowiel, wordt de klei gevormd tot schaal of kunstvoorwerp. Als het voorwerp klaar is, wordt het afgedekt met bladeren om te voorkomen dat het te snel droogt in de hitte. Na enkele dagen is de klei droog genoeg om in een oven te worden gebakken. Dit zijn eenvoudige ovens aan huis. De oven bestaat uit een gat in de grond, groot genoeg om het aardewerk in te zetten en met hout te bedekken. Het gat wordt bijna volledig afgedicht met een tegel. Kleurstof, gemaakt van boomschors, wordt gebruikt om het aardewerk mee te decoreren.

 

4 Assistentie

In het kader van de campagne 'Mode met Motief' heeft Jisaidie in 1994 ondersteuning ontvangen van de sieradenontwerpster van Fair Trade Assistance. De sieradenontwerpster heeft Jisaidie bezocht en samen met hen nieuwe ontwerpen en monsters geselecteerd en hen training gegeven op het gebied van assortimentsopbouw en planning.

 

Jisaidie heeft tevens de sieradenworkshop bezocht die Fair Trade Assistance organiseerde in 1995 in Kenya. Hierbij was naast productontwikkeling, marketing een belangrijk aandachtspunt. Dus bijvoorbeeld: hoe kun je je nieuwe producten op het juiste tijdstip en op de juiste plaats presenteren aan potentiële klanten.