Summerpride Foods (Zuid-Afrika)

 

Producent van  : Ananas in blik

Gevestigd te East London, Zuid-Afrika

Opgericht in 1994 Partner sinds 1997

 

Context

De Oost Kaap Provincie van Zuid-Afrika heeft een relatief hoog werkloosheidcijfer. Het telen van ananas is de belangrijkste economische activiteit in de regio Bathurst, waar de leveranciers van Summerpride Foods zijn gevestigd.

 

Doel

Geen bijzonderheden.

 

Organisatie

Type organisatie

Een directe partner van de Fair Trade Organisatie.

Producentgroepen

55 boerderijen uit de omgeving (regio Bathurst) leveren ananas aan de conservenfabriek. De

eigenaars van de boerderijen vormen de aandeelhouders van Summerpride Fonds.

Export

85%

Bijzonderheden

Het bedrijf wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.

 

Medewerkers

Aantal

430 in de conservenfabriek.

Gemiddeld 25 per boerderij (60 op een grote boerderij).

Mannen

Vrouwen

 

Producten en productieproces

Producten

Ananas in blik, annanassap en op kleine schaal kruisbessen

Productieproces

De ananas kan 24 tut 30 maanden na het planten voor het eerst geoogst worden. Na een volgende

18 maanden kan er nogmaals geoogst worden. Deze gewassen leveren meestal meer dan een vrucht

op. Na ananas planten de boeren maïs, eventueel vogelzaad en tot slot gras waarop het vee kan

grazen. De grond moet tot slot vier jaar braak liggen voordat er opnieuw ananas geplant kan worden.

 

Sociale aspecten

Beloning

De medewerkers van de conservenfabriek verdienen meer dan het minimum loon. In december ontvangen ze een bonus gelijk aan het salaris van twee weken. En er is een kantine waar ze een goedkope maaltijd kunnen krijgen. Voor de medewerkers op de boerderijen is er een pensioenfonds. De boer betaalt waar nodig medische kosten, onderhoud van schoolgebouwen en het salaris van onderwijzers. De medewerkers krijgen gratis levensmiddelen, werkkleding, huisvesting en goedkope scholing.

Medezeggenschap

85% van de medewerkers van de conservenfabriek is georganiseerd in een van de twee

vakbonden, Food and Allied Workers Union (FAWU) en National Association Council for Food

and Agricultural Workers (NACFAW). Maandelijks komen het management van Summerpride

Foods en de vertegenwoordigers van de twee vakbonden bijeen. Op de boerderijen houdt de boer besprekingen met het arbeiderscomite. In 1996 hebben de conservenfabriek en de boerderijen de aangepaste Labour Law ingevoerd.

Opleiding

Er is een basistraining voor alle medewerkers van de conservenfabriek over hoe het bedrijf werkt.

Positie van de vrouw

De fabriek heeft een genderbeleid als het gaat om aanname van nieuw personeel. De meeste

medewerkers zijn vrouwen met kinderen. Zo zijn bijvoorbeeld 21 van de 28 supervisors in de

conservenfabriek vrouw. Summerpride Foods kent een zwangerschapsverlof van 4 maanden.

Vrouwen krijgen dan 40% van hun normale salaris betaald en de garantie dat zij hun baan

behouden.

Bijzonderheden

Voor de 53 boerderijen zijn er 17 basisscholen, waar alle kinderen van de medewerkers naar toe

gaan. De meerprijs die de Fair Trade Organisatie betaalt voor de ananas wordt besteed aan

onderwijs voor de kinderen. Zo wordt er een crèche opgezet. Hierin werkt Fair Trade samen met

Community for Social Development (CSD) uit Grahamstown. In het veld werkt CDS met sociaal

werkers.

 

Milieu

- Bij de verwerking in de fabriek worden geen conserveringsmiddelen gebruikt.

- De overblijfselen van de ananasplanten worden na de oogst afgehakt en vermengd met de grond. Dit verbetert de bodemstructuur en gaat erosie tegen.

 

Samenwerking met Fair Trade Assistance

Aandachtsvelden

Peddie Pineapple Project: een programma rondom het dorp Peddie waar kleine ananasboeren wonen. Het project moet de ananasproductie weer doen opleven.

 

 

 


Terug naar projecten
Naar product menu