Coetzee & Coetzee Distributors (Zuid-Afrika)

Exportorganisatie van
Rooibos thee en andere organische en traditioneel Zuid Afrikaanse thee- en kruid producten.

Gevestigd te Kuilsrivier, Zuid-Afrika

Opgericht in 1996

Partner sinds 2000

Context

Rooibos is een product dat niet alleen door de overheersend blanke agrarische sector wordt geproduceerd, maar ook door minder bevoorrechte boeren in bijvoorbeeld Wupperthal, Haarlem en Suid Bokkeveld. Deze boeren hebben echter niet 30 gemakkelijk toegang tot de lucratieve internationale markt. Georganiseerd in producentgroepen of coöperaties kunnen ze wel nieuwe markten aanboren en profiteren alle leden van de gemeenschap van de inkomsten uit de theeproductie. Het voor de producentgroepen mogelijk maken eerlijk handel te blijven drijven, de thee productie voor hen financieel aantrekkelijk maken. Voortreffelijke service en kwaliteitsproducten leveren aan klanten door flexibel om te gaan met hun eisen.

Organisatie

Type organisatie
Een familiebedrijf en een exportorganisatie.

Producentgroepen
Rooibos: 24 boerenorganisaties (incl. Wupperthal) en één bewerker (Tolbos).

Export
Voorbeeld. Coetzee & Coetzee Distributors exporteert 95% van de productie van Wupperthal Rooibos Farmers.

Bijzonderheden
De Coetzee familie zit al sinds de jaren '60 in rooibos en heeft veel kennis van organische en conventionele verbouwing van kruiden. Met deze ervaring kan de organisatie kleine boeren technische hulp geven, training in het gebruik van bepaalde machines of gereedschappen, voorfinanciering. De Fair Trade Organisatie importeert via Coetzee & Coetzee Distributors thee van de producentgroepen Wupperthal Rooibos Farmers, Haarlem Honeybush Tea association en Heiveld Small Growers Co-op.

Medewerkers
Aantal
Voorbeeld. Zo'n 55 kleine boeren leveren thee aan Wupperthal Rooibos Farmers. De organisatie wordt geleid door een comité van 12 vertegenwoordigers van de boeren uit de omliggende dorpjes.

Bijzonderheden
De staf van Coetzee & Coetzee Distributors bestaat uit ongeveer 10 mensen, waaronder drie personen voor administratie-, marketing- en exportwerkzaamheden en één persoon die toeziet op het mengen van de thee.

Producten en productieproces

Producten
Rooibos thee en andere organische en traditioneel Zuid-Afrikaanse thee- en kruidproducten.
Productieproces
Voorbeeld. De theeboeren leveren de gesneden groene rooibos aan Wupperthal. Daar wordt de thee gezeefd, men laat de thee gisten en drogen. Tot slot wordt de thee gesneden. Vervolgens levert Wupperthal de thee aan een stoom pasteurisatiebedrijf (Tolbos). Daar wordt de thee nogmaals gezeefd, daarna gepasteuriseerd en verpakt. De kosten voor pasteurisatie en verpakking worden gedragen door Coetzee & Coetzee Distributors.

Sociale aspecten

Beloning
Geen bijzonderheden.
Medezeggenschap
Geen bijzonderheden.
Opleiding
Coetzee & Coetzee Distributors organiseert informatiedagen voor boeren en bewerkers om hen feedback te geven vanuit de markt, vooral na een bezoek aan landen waarnaar geëxporteerd wordt.
Positie van de vrouw
Voorbeeld. Zowel mannelijke als vrouwelijke producenten kunnen zich aansluiten bij Heiveld Small Growers Co-op. Onafhankelijkheid is een belangrijk uitgangspunt van de coöperatie.

Bijzonderheden
Voorbeeld. Met de meerprijs die de Fair Trade Organisatie voor de thee betaalt, verbetert Wupperthal Rooibos Farmers de verlichting in het bedrijf en koopt het een pickup truck voor transport van de thee.

Milieu
Rooibos is EKO gecertificeerd. Bij de productie worden geen kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Samenwerking met Fair Trade Assistance

Aandachtsvelden
Fair Trade Assistance heeft met lokale consultants een SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats) workshop gegeven aan de Wupperthal boeren.

Bijzonderheden
In eerste instantie zijn de medewerkers van de producentgroepen Wupperthal Rooibos Farmers, Haarlem Honeybush Tea Association en Heiveld Small Growers Co-op de doelgroep van Fair Trade Assistance. JANUARI 2002

Terug naar projecten
Terug naar producten